1. Venskab Først

På denne side kan du få adgang til Ledermanualen og Undervisningsvideoerne.
Når du har købt materialerne hos forlaget Mahabba, får du nogle oplysninger, som består af
et brugernavn og en kode. Skriv evnt til: forlag@mahabba-admin.dk

Priser for Venskab Først materialet:
Elevhæfte: 150 kr.
Ledersæt: Elevhæfte, online lederhæfte og onlinevideo 250 kr.
Elevhæfte, trykt lederhæfte og onlinevideo 300 kr.

Materialerne kan bestilles online på: forlag@mahabba-admin.dk

Når du trykker på billedet kommer du ind på en side med alle Undervisningsvideoerne, som du kan downloade til din computer eller afspille direkte fra hjemmesiden (via en kode)

Her kan du også downloade ledermanualen og smugkigge elevhæftet (via en kode)

Tim Green

Steve Bell

2. Andre materialer

Come Follow Me

Se først https://come-follow-me.org

Hvem er det for?

Kurset er for mennesker med muslimsk baggrund som har begyndt at følge Jesus Kristus.

Formålet er at hjælpe dem til at vokse i troen på ham og i fællesskab med andre troende.

Kurset består af tre elementer

1 Studiebogen, til selvstudium og forberedelse før samtale

2 Vejleder Bog, er en hjælp til samtalerne.

3 Du, som er vejleder! Bøger kan ikke gøre nogen til disciple. Det er kun disciple der kan gøre andre til disciple.

Med Guds hjælp kan du have en stor indflydelse i livet på nye troende; som deres vejleder, mentor, opmuntrer, forbillede, for beder og ven. Kom og følg mig er bare et redskab som du kan bruge i konteksten i en discipel gørende relation. Vejleder Bogen kan hjælpe dig til at bruge dette værktøj mest effektiv, enten med en person eller med en gruppe.

Kursus; Kom og følg mig lægger stor vægt på at sige at forstå det hele med hovedet er ikke nok.


Der er tre niveauer:

Hovedet: Blive forvandlet i ens verdensbillede baseret på Guds ord (bibelen)

Hjertet; Ved at berøre følelsesmæssige områder, motivation og holdninger.

Hænderne; Med en praktisk opgave til hver uge, som deltagerne skal udføre.

 Kurset består af 20 lektioner.

Joining the family  

Se først:  www.joiningthefamily.org

Hvem er det for?

Kurset er beregnet til små grupper, kurset ligger meget vægt på deltagende diskussion.

Alle kristne som ønsker venskab og følgeskab med andre kristne med muslimsk baggrund kan deltage.

Det er vigtigt at kristne med muslimsk baggrund deltager, man vil lære meget fra hinanden.

Små grupper kan blive afholdt i mange forskellige sammenhænge. (Kirker- missionsbevægelser- bibelskoler.

 

Hvorfor skal men lave disse kurser?

Det er vigtigt at kunne forstå hvad det er for en type af problemer troende med muslimsk baggrund oplever.

Blive udrustet til at være familie for disse troende. Tage sig af dem, hjælpe dem til at gro som Jesu disciple.

Lære fra dem og blive rigere i forståelse af deres nye tilgang til, og ind i troen. Deres kultur ind i vores kultur. Deres nådegaver og plads i menigheden.

 

Tre elementer i kurset.

Gruppesessionen: Video-bibel studie til videre snak.

Følge op læsning fra bogen”joining the family”

Praktiske gøremål ud fra dagens emne, så man også lærer noget i praksis.

Mahabbaforlaget er sat i verden for at være en ramme om

Venskab Først  materialet, som består af elevhæfte, lederhæfte og 6 videolektioner.

Her får du nogle tips vedr. ledelse og opstart af en lokalgruppe og et kursusforløb.


Hvad er et Friendship First/Venskab Først - kursus?

(Sammenstillet af Poul Martin Aalling Nielsen, Silkeborg)

Det er et kursusforløb i seks dele, der hver tager ca. to timer hver gang.

+  en felt tur til en lokal moske.

Kurset udruster lokale kristne til at være trygge i mødet med muslimer.
Det kan være naboer, kollegaer, studie kammerater eller andre.
Det giver kompetence til at bygge gode solide venskaber, og måske de første skridt i at tale og vidne om tro.

Der er opgaver undervejs - de bliver udleveret.

Hver deltager får udleveret en arbejdsbog.

Kurset forløbet er en samling af videoklip, vidnesbyrd, undervisning og gruppesamtaler.

Videomaterialet er optaget i Oxford, England.

 

Hvem er kurset for?

Kurset er for enhver gruppe af troende kristne uafhængig af aldersgruppe og baggrund.

Det kræver ingen forkundskaber om Islam eller muslimske kulturer.

Kurset er meget fleksibelt, der kan være 4-12 i en gruppe. Eller en større gruppe op til 50 deltagere.

 

Hvad er målsætning for kurset?

Kurset er ikke et altomfattende kursus om islam som religion, islam historie eller kultur, eller om dagsaktuelle emner. Kurset vil berøre alle disse emner, men fokus er på muslimerne som mennesker.

 Det gælder specielt om hvordan vi forstår dem bedre, bygge gode stærke venskaber og dele vores største kærligheds gave som er Jesus selv.


Hovedformålet med kurset er:

”At udruste kristne med vision, tryghed og færdigheder til at blive stærke venner med muslimer. At kristne lever kærligheden i holdninger, handlinger og ord, og deler evangeliet med dem når venskabet er modent til det.”

Kurset kan deles i tre delmål:

1 En positiv holdning til sine muslimske naboer i Danmark.

2 Relevant kundskab om islam og muslimske kulturer.

3 Færdigheder til at gå ind i venskaber og kunne være vidner.

 

1a Blive klar over egen følelse og holdning over for islam og vinde over frygt og fordomme.

Kunne skille mellem islam som religion og muslimer som mennesker.

Sætte pris på muslimske venner og deres kultur.

Være motiveret til at elske, tjene og dele evangeliet med muslimer.

Være opmuntret af de mange muslimer ud over hele verden der kommer til at kende Jesus.

Forvente at Gud vil virke i muslimske venners liv, og bede tålmodigt om at det må ske.


2b Relevant kundskab om islam og kulturer, så alle deltagerne kan:

Få en grundlæggende forståelse af islamisk historie, tro og praksis.

Finde ud af muslimske samfund i Danmark og lokalsamfundet.

Få kendskab til og forståelse af muslimsk kultur, medregnet folkeislam.

Være overbevist om at muslimer har behov for at forstå Jesus og hvorfor evangeliet, de gode nyheder er for dem.

Forstå behovene for Jesus troende fra muslimsk baggrund og vide hvordan vi kan hjælpe dem.

Få kendskab til bøger, materialer og uddannelse som kan hjælpe os til at dele evangeliet med muslimer.


3c Færdigheder til at gå ind i venskaber og være vidner, så deltagerne kan:

Være i stand til at vurdere både sin egen og muslimske kulturer i Guds perspektiv.

Kunne bygge broer af ægte, varige venskaber med muslimer. Venskaber der lever Guds kærlighed i gerninger, handlinger og ord.

Lære at praktisere forskellige måder at forklare evangeliet, i samtaler om tro som muslimer vil forstå og ikke bliver stødt af.

Være udrustet til at svare på indvendinger fra muslimer mod evangeliet, på et grundlæggende niveau.

Have selvtillid til at snakke med lokale muslimer ved at gå over dørtærsklen i en moske og møde lederen der.

Det bliver understreget meget i kurset at venskabet ikke må udnyttes som missions metode. Vi må fortjene ven titlen før vi deler evangeliet.

 

Hvordan er kurset bygget op?

Uge 1 Islam og muslimer

Uge 2 Muslimske værdier og kulturer.

Uge 3 Vores muslimske venner.

Uge 4 Gode nyheder for vores muslimske venner.

Besøg i moske

Uge 5 Måder at dele evangeliet.

Uge 6 Hvad bliver de næste skridt.


Strukturen.

Gruppesamlingen har en rytme mellem lærestof og respons, med fire eller fem runder.

Lærestoffet bliver præsenteret i videoklip og bliver fulgt op af respons og gruppesamtaler.

 

4 trin til at begynde et kursusforløb (Venskab Først)

I det følgende møder du nogle gode grunde til at du skulle engagere dig og involvere dig i et Venskab Først kursus.


Trin 1: Beslut dig for at afholde et Venskab Først kursus
At afholde dette kursus kan blive livsforvandlende for mange i synet på mission blandt muslimer fordi kurset giver en stor og omfattende indsigt i den islamiske kultur.


Trin 2: Find personer, som du tror vil have stor glæde af kurset og som er positiv overfor mødet med Islam og muslimerne
Kurset er på en måde ”selvkørende” på grund af dens systematiske opbygning, og du skal blot lede gennem punkterne i lederhæftet, elevhæftet og videoundervisningen.

Venskab Først kurset er en helt ny ressource til at udstyre kristne med vision, selvtillid, færdigheder og ressourcer til at blive venner med muslimer og til at dele den største kærlighedsgave, som er Jesus Kristus selv, en opgave, som alle kristne med interesse for mission kan deltage i.

Kurset indeholder seks sektioner for kristne fra alle samfundslag, og sigter mod at give dem:
En positiv holdning til deres muslimske naboer i Danmark.

Relevant viden om islam og den muslimske kultur.

Tilstrækkelige færdigheder til at starte i personligt venskab og vidne.

Det kan bruges i hjemmegrupper, i lokale kirker, kristne grupper på universiteter eller større seminarforsamlinger på lejre og stævner.


KURSETS INDHOLD
Uge 1: Islam og muslimer

Uge 2: Muslimske værdier og kultur

Uge 3: Vores muslimske venner

Uge 4: Godt nyt til vores muslimske venner

Uge 5: Måder at vidne på

Uge 6: Næste skridt


Trin 3: Køb kursuspakken
Du modtager en kursuspakke med en ledervejledning, studiemanual (på dansk) og mulighed for at streame en tilhørende videoundervisning, der er med danske undertekster.

Køb det her


Trin 4: Fortæl det videre til dem du kender
Kør det med din nuværende gruppe eller reklamer for det i andre kristne sammenhænge.


Tip til kursusforløbet


Få folk til at møde op
Hvis du planlægger at køre kurset i en del af din omgangskreds, vil folk naturligt dukke op.
Men hvis du planlægger at gøre det for en ny gruppe eller ved en særlig begivenhed, er det vigtigt at gøre det så let for folk at komme derhen som muligt. Her er nogle ideer, som er velafprøvet i andre Mahabbasammenhænge:


Variation er livets krydderi
Prøv at invitere folk fra forskellige baggrunde med forskellige ideer og forskellige tanker. Kurset fungerer bedst, når der er en blandet gruppe til at diskutere ideer og tanker.
Jo mere varieret gruppen er, jo rigere er diskussionen.

En venlige opfordring
Du vil altid få flere til at dukke op, hvis de bliver spurgt personligt. Så uanset om du tænker på, hvem du skal invitere eller allerede har en gruppe i tankerne, er den bedste tilgang en personlig invitation. Beslut dig for, hvem du ønsker skal deltage i kurset, og spørg dem personligt – ansigt til ansigt, hvor det er muligt.

”Medie”- tilgangen
Der kan være flere mennesker, der ønsker at være med til et kursus, end du er klar over; folk, der er opmærksomme på problematikker i tilknytning til Islam, og her kan ”medie” - tilgangen være en god hjælp, f.eks., at du deler indbydelse og indhold på bl.a. de sociale medier, og f.eks. at du lægger det på din Facebook-væg, eller inviterer personer fra din lokale kirke eller ungdomsforening.
Det er ikke den mest effektive  måde, men der kan på den konto dukke personer op, du måske ikke forventer og som gerne vil deltage i din gruppe.


Regelmæssighed
Livet er travlt, og tiden er dyrebar. Så det er afgørende at få timingen rigtig for kurset. Hvis de seks sektioner er uregelmæssige eller for spredte, vil folk glemme, hvornår den næste sektion er og derved miste momentum. 
Vi anbefaler, at du mødes ugentligt til de seks sessioner.


Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Vælg et centralt sted, der er let at komme til og fra. Det skal være tilgængeligt og behageligt. Folk har brug for et sted, hvor de vil føle sig fri til at tale ærligt om deres tanker og følelser.


Overvej mad
Når folk kombinerer Venskab Først med et måltid, vil du opleve, at flere mennesker dukker op, og de er mindre tilbøjelige til at droppe ud. Folk finder ud af, at de har gavn af kurset og  ikke kun af kurset, men også af fællesskabet.


Det handler om at hjælpe andre i gang
Jo mere nidkære vi er for, at folk skal være med i gruppen, jo større er chancen for at man melder sig til kurset. Så arbejd med sproget, så det er letforståeligt og attraktivt at hjælpe, ressource og informere.


Kurset er tænkt til at hjælpe folk med at nå ud til deres muslimske venner og kolleger, samtidig med, at de får en bedre forståelse af, hvordan Gud bruger multikulturen og indvandringen til at ”forkynde” evangeliet til jordens ender.


Kurset handler ikke om at fremme enkeltpersoners ideer, planer eller tjenester, men snarere en mulighed for at opdage og pleje de frø, Gud har plantet i deltagernes hjerter, længe før de hørte om Venskab Først.


Kort sagt handler Venskab Først-oplevelsen om at "hjælpe" deltagerne på deres rejse, og ressourcepakken Venskab Først hjælper dem med at forstå mere af, hvad der foregår, og til at opdage, at de har en rolle at spille i, hvad Gud gør.


Det gør ikke noget, at deltagerne føler sig utilstrækkelige eller dårligt udrustede, for  VenskabFørst hjælper deltagerne i kurset til at begynde der, hvor de er , og hjælper dem på en rejse til et sted, hvor de kan give et stille og tydeligt vidnesbyrd om Kristus og til at lære, hvordan Gud møder muslimer i dag.


Held og lykke med kurset