Velkommen til Mahabba.dk

Kærlighed til muslimer - vort motto og mål

Velkommen til Mahabba Danmark

“Virkelig kommunikation sker kun der, hvor der er gensidig forståelse. Det betyder også, at den kristne må være villig til at lære om islam og om samtalepartnerens kultur, også ved at være til stede i forskellige familiesituationer, ved bøn i moskeen og i andre sociale sammenhænge.” (Tormod Engelsviken, PhD, Professor emeritus. Norge,)


Og denne proces og udvikling ønsker mahabba.dk at være en del af, så velkommen til denne hjemmesides orientering om Mahabbas arbejde

Mahabbasformål er:

  • At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.
  • At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
  • At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.
  • At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.
  • At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.
  • At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.
  • At hjælpe hverdagskristne til at dele Jesus med muslimer gennem bøn, omsorg og forståelse


Klik på de 4 videoer, for at blive lidt klogere på Mahabba

DUANE ALEXANDER MILLER siger: ”I denne tid er vi vidne til en bølge af muslimer, der konverterer til kristendom på en ny måde. Kirker i hele Vesten melder om bølger af omvendelser fra islam til kristendom, og i Danmark tælles de i tusindvis”