Styregruppen i mahabba.dk

Disse var med fra starten -
Fra venstre: Niels Peder Nielsen, Poul Kirk, Poul Martin Nielsen, Else Wiwe, Sebastian Olesen, Patrick Mc Donald og Karsten Bach.

Siden er Palle Flyger, Jens Erik Asmussen, Clement Dachet og Filip Osmundsen kommet til og Poul Kirk og Karsten Bach er udtrådt

Palle Flyger
Præst og informationsmedarbejder i Dansk Europamission.

Clement Dachet

Aarhus valgmenighed

Jens Erik Asmussen International præst
Herning

Filip Osmundsen

Tværkulturel medarbejder i IM

Ålborg

Mahabba har denne administrative side og som ledes af en bestyrelse, der PT består af: 

Niels Peder Nielsen, formand

Jens Erik Rasmussen, næstformand

Poul Martin Nielsen, kasserer

Else Wiwe, sekretær

Vores historie
(Klik og orienter dig om udviklingen siden 2018)

Kontakt os