mahabba-admin.dk

Styregruppen i mahabba.dk

Fra venstre: Niels Peder Nielsen, Poul Kirk, Poul Martin Nielsen, Else Wiwe, Sebastian Olesen, Patrick Mc Donald og Karsten Bach

Vores historie
(Klik og orienter dig om udviklingen siden 2018)

Uddrag af vedtægter for Foreningen Mahabba Administration

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Mahabba Administration”

Foreningen har hjemsted i Silkeborg kommune

2. Formål
2.1 : Mahabba Administration yder administrativ og finansiel hjælp til arbejdet i Netværket Mahabba.dk som beskrevet i pkt. 2.2
2.2: Netværket Mahabba.dk består af lokalgrupper, der opererer selvstændigt inden for Netværkets godkendte formål, der er formuleret således:

  • at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer og arbejde for levedygtige alternativer til reaktioner af frygt, uvidenhed, apati eller vold.
  • at søge støtte fra lokale kirkeledere til oprettelse af lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer, samt opmuntre lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer, fremme forståelse for islam og dens kultur.
  • at udruste kristne til at dele Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
  • at holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til Mahabba lokalgrupperne.
  • at mentorere nye troende fra muslimsk baggrund og hjælpe dem med at dele deres tro med andre muslimer.
  • at varetage kontakter til lignende indsatser for muslimer
  • at varetage kontakter til Mahabbanetværker i andre lande
    Du kan se alle paragrafferne på den interne side!

Bestyrelsen består af: Niels Peder Nielsen (formand)- Poul Kirk (næstformand) - Poul Martin Nielsen (kasserer) og Else Wiwe (sekretær)